Tagoknak

Surdi Sporthorgász Egyesület

Surdi Parktó

/víztérkód: 20-043-1-5/

HORGÁSZRENDJE

Éves területi engedélyhez

2019-től visszavonásig, változtatásig

 

A Surdi Parktóra éves területi jegyet váltó horgász elfogadja a tóra vonatkozó horgászrendet, beleértve a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége (továbbiakban: HEZMSZ) által igazolvánnyal ellátott halőrök jogosultságára vonatkozó szabályokat is. A horgászati szabályokat és azok betartását, a fegyelmi vétségek esetén esetlegesen kiszabott büntetési tételeket a területi jegy tulajdonosa annak megvásárlásával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek tartja.

1, Általános tudnivalók:

a, Horgászni napkeltétől napnyugtáig (mindig a napilapok szerint) lehet! A gyermekhorgász csak napkeltétől– napnyugtáig horgászhat felnőtt felügyeletével.

b, Tilos horgászni műtárgyról (zsilip), vagy bármilyen vízi járműről.

c, Foglalt hely nincs! Helyfoglalás érkezési sorrendben!

d, A haltelepítéseket követő időszakra vonatkozóan az Egyesület Vezetősége részleges, vagy általános horgászati tilalmat rendelhet el!

e, A horgászat megkezdése előtt az állami fogási naplóban (x-el) jelöli a horgászat aktuális napját. Elmulasztása fegyelmi vétséggel jár!

f, A méretkorlátozás alá eső halakat, amennyiben azokat megtartja a horgász, kifogásuk után azonnal, nap, óra, perc pontossággal kell az állami fogási naplóba beírni. A méretkorlátozás alá nem eső halakat a horgászat befejeztével, a vízpart elhagyása előtt kell az állami fogási naplóba beírni! Elmulasztása fegyelmi vétséggel jár!

g, Figyelem! Az állami fogási napló leadása előtt összesíteni kell, elvesztése esetén új napló beszerzése kizárólag az előzetesen váltott éves területi jegy felmutatása mellett  ismételt megvásárlásával lehetséges!

2, Eszközhasználat:

a, Felnőtt horgász: 2 db horgászbot- maximum botonként 2 db horoggal + 1x1 méteres csalihal fogó háló.

Ifjúsági horgász: 1 db horgászbot- maximum 2 db horoggal + 1x1 méteres csalihal fogó háló.

Gyermek horgász: 1 db horgászbot-1 db horoggal, felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

b, A kifogott halak tárolására drótszák használata TILOS! A kifogott nagy testű halaknál, illetve a ragadozó halaknál a pontyzsák, a kipányvázás, illetve a szájbilincs használata engedélyezett.

3. Mennyiségi, méret és darabszám korlátozások:

A fajlagos fogási tilalmi idő, méret, darabszám és mennyiségi korlátozás megegyezik az állami horgászjegyen előírtakkal, mely kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:

a, felnőtt horgász (18 év felett) legfeljebb kettő darab, egyenként legfeljebb kettő horoggal felszerelt horgászkészséget használhat. Valamint egyidejűleg az egy négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó háló használata engedélyezett. A méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta, és hetente legfeljebb 3 darabot foghat amurral együtt, valamint naponta, és hetente legfeljebb 3 kg méretkorlátozással nem védett halat foghat. Amennyiben a horgász a méretkorlátozással nem védett halfajból olyan példányt fog ki, amellyel a 3 kg-os napi súlyhatárt túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra, és hétre befejezni. Amennyiben a méretkorlátozás alá tartozó halfajból az engedélyezett darabszámot elérte, az kizárólag abban a napban horgászhat egyéb halra 1 bottal tetszőleges felszereléssel (úszó vagy fenekező). A darab, illetve súlyhatár elérését követően az adott hét visszalévő napjain napi területi engedély váltását követően horgászhat.

 

b, ifjúsági horgász (15-18 év) egy darab, legfeljebb kettő horoggal felszerelt horgászkészséget használhat. A legalább 10. életévét betöltött személyt, amennyiben horgászvizsgát tesz, ifjúsági horgásznak kell tekinteni!!  Valamint egyidejűleg az egy négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó háló használata engedélyezett. a méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta, és hetente legfeljebb 2 darabot foghat amurral együtt, valamint naponta, és hetente legfeljebb 3 kg méretkorlátozással nem védett halat foghat. Amennyiben a horgász méretkorlátozással nem védett halfajból olyan példányt fog ki, amellyel az 3 kg-os napi súlyhatárt túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra, és hétre beszüntetni. Amennyiben a méretkorlátozás alá tartozó halfajból az engedélyezett darabszámot elérte, horgászatát aznap csak méretkorlátozással nem védett halfajra folytathatja tetszőleges felszereléssel (úszó, vagy fenekező). A darab, illetve súlyhatár elérését követően az adott hét visszalévő napjain napi területi engedély váltását követően horgászhat.

 

c, gyermek horgász  (Három éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévet be nem töltött személy ) állami gyermek horgászjegy birtokában egy darab, egyágú horoggal szerelt  horgászkészséggel horgászhat csak felnőtt felügyelettel, és a felnőttől jobbra-balra 5-5 méterre horgászhat. Méretkorlátozás alá tartozó halfajt csak abban az esetben foghat, ha méretkorlátozással nem védett halak horgászata közben kerül a horogra. Amennyiben a gyermek horgász a méretkorlátozással  védett halfajból fog ki halat, megtarthatja de a horgászatot arra a napra be kell fejeznie. A méretkorlátozással védett halfajból évente legfeljebb 5 darab fogható, amurt is beleértve!! Méretkorlátozással nem védett halakból hetente legfeljebb 3 kg-ot foghat. Amennyiben a gyermek horgász a méretkorlátozással nem védett halfajból olyan példányt fog ki, amellyel az 3 kg-os súlyhatárt túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban köteles arra a napra, és hétre beszüntetni. A súlykorlátozás elérését követően az adott hét visszalévő napjain napi területi engedély váltását követően horgászhat.

 

d, Legkisebb kifogható méretek:

ponty                          35 cm

fogassüllő                   30 cm

amur, csuka                40 cm

A kifogott harcsát nem lehet visszadobni „lehetőleg”.

 

Az éves területi engedély a felnőtt horgászt 30 db., ifjúsági horgászt 20 db.  nemes hal ( őshonos) fogására jogosítja fel, az amurt is beleértve. Amennyiben az engedélyes a kifogott mennyiséget követően is folytatni szeretné horgászatát, új éves területi engedély, vagy 30 napos területi engedély kiváltása szükséges!!

 

e, Tilalmi idők:

Tilalmi időket az „egységes horgászati okmány „ (új állami jegy és fogási napló) 45. oldalán található felsorolás tartalmazza.

A pontytilalom alóli felmentést egyesületünk megkapta, így az eltörlésre került.

A meghatározott tilalmi idők a tilalom kezdeteként megjelölt nap 00.00 órájától kezdődnek, és a befejező határnap 24.00órájával fejeződnek be.

 

4, Egyéb rendelkezések:

Éjszakai horgászat:

Az éjszakai horgászat (éves területi engedéllyel rendelkező horgásznak) engedélyezett minden péntek, és szombat éjszaka, valamint az ünnepnapokat megelőző éjjel.

Nonstop éves területi engedéllyel a tilalmi idők kivítelével minden nap.

TÓREND:

a, jelölt, foglalt hely sem a parton, sem a vízben nem létesíthető.  Tilos a vízbe vetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni!

 b, Tilos a tavon csónakból horgászni, és horgászstéget létesíteni!

c, Tilos a vízi-, vízparti növényzet irtása, a halak takarmányozása és szoktató etetése!

d, Szemetes helyen horgászni Tilos!

e, Tüzet rakni tilos! Kivétel a kiépített tűzrakó hely, a faszenes, vagy gázpalackos grillezés, sütés, főzés!

e, A kifogott élőhalat– kivétel a csali hal– kizárólag vízben lehet tartani. A kifogott halat vödörben, vízben, szárazon, lassú kínos fulladásnak kitenni TILOS!!!A kívülről akadt halat megtartani TILOS! /kivéve a BUSA/

f, Tilos a kifogott, megtartott méretkorlátozással védett halat kicserélni, a megfogott halat élve a vízpartról, az országos horgászrendben leírtaktól eltérő módon elvinni! Tilos a halajándékozás és a kifogott hal vízparton való megtisztítása, e cselekmények szabálysértésnek minősülnek. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!

g, A horgászhely megvilágítása napnyugtától – napkeltéig kötelező, mely vonatkozik a pergető horgászra is!

h, Lékhorgászat  SZIGORÚAN TILOS!

i, halászati tevékenység folytatása TILOS!

j, horgászhelyet elhagyni csak kiszerelt készséggel lehet

k, pergetni csak gyári kialakítású, kereskedelmi forgalomba kapható mű csalival lehet!

l, horgászatonként felhasználható etetőanyag maximális tömege: 2 kg!

m, pergető horgászat február 01-től április 30-ig TILOS!

n, halradar használata TILOS!

o, a tóparton akár kifogott, akár hozott hal felbontása, és pucolása (pikkelyezése) TILOS!

p, drótszák használata TILOS!

q, gyermekhorgász felnőtt felügyelete mellett, 5-5 méteres távolságban horgászhat.

r, gépjárművel a tópartot megközelíteni, és ott parkolni TILOS, kivéve a mozgásában korlátozott személyt, aki a tópartot felszerelésének ki, illetve összepakolásának idejére gépjárművel is megközelítheti.

s, a Park-Tó Nyugat-i oldalához gépjárművel érkezők, járműveiket a tó Dél-i végénél található facsoportnál kötelesek leparkolni.rend

 

 5, A halőrzés támogatására vonatkozó szabályok:

a, A halőri intézkedés idejére a horgász területi jegyét és állami jegyét köteles átadni a halőrnek.

b, A horgász köteles a társadalmi halőrnek, valamint az HEZMSZ által kiállított igazolvánnyal rendelkező, magát igazoló halőrnek felszólításra zsákmányát, horgászfelszerelését bemutatni, a halőr kérésére csomagját kinyitni és ellenőrizhetővé tenni.

c, A horgász a halőr felszólítására köteles biztosítani azt is, hogy gépjárművébe, annak csomagterébe a halőr ellenőrzés céljából benézhessen, továbbá köteles gépjárművében a csomagokat is ellenőrizhetővé tenni.

d, Ha a halőr úgy ítéli meg, hogy a horgász nem működik együtt, a területi jegyet (csak társadalmi halőr) és állami jegyet további intézkedés idejéig magánál tarthatja, illetve átadhatja az HEZMSZ-nek.

e, A horgászrend be nem tartása esetén a Fegyelmi Bizottság dönthet a horgász területi jegyének és állami jegyének bevonásáról, illetve a Surdi Parktóról határozott vagy határozatlan ideig történő kitiltásáról. A HEZMSZ halőreinek eljárása megyei szinten folytatódik.

f, A halőr egy adott személyt első alkalommal történő vétsége vagy kisebb szabálysértése esetén jogosult figyelmeztetni, de a figyelmeztetés tényét fel kell jegyeznie a területi jegyre! A horgász súlyos szabálytalansága vagy második szabálysértése, vétsége esetén mérlegelés nélkül magánál kell tartania a területi jegyét, állami jegyét és a megfelelő eljárást elindítani a horgásszal szemben!

6, Horgászetika:

Horgászhoz különösen méltatlan viselkedésnek minősül az agresszív viselkedés, a horgászhelyre előbb érkezett horgász zaklatása, a halőrök munkájának akadályozása, az együttműködés megtagadása, a szemetes helyen való horgászat, és a hangoskodás a vízparton! A horgász óvja és védi a vízparti környezetét, segíti a fiatal és kezdő sporttársakat, és szándékosan nem akadályozza vagy zavarja horgásztársait. Kapitális és rekordméretű hal kifogása esetén kérjük, hogy értesítse a HEZMSZ halőrét, aki lehetősége szerint gyorsan és az országos listára való felkerülés követelményeinek megfelelően hitesíti a fogást.

7, Fegyelmi vétségek

A megyei halőr, a HEZMSZ által az alábbiakban meghatározott esetekben, a megnevezett időtartamra bevonja területi jegyét a szabálytalankodó, fegyelmi vétséget elkövető vagy horgászetikát sértő horgászoktól:

Szemetes helyen való horgászat: 3 hónap

Horgászkészség őrizetlenül hagyása: 3 hónap

Horgászhely nincs kivilágítva: 3 hónap

Fogási napló hiányos vezetése: 3 hónap

Halak szoktató etetése: 3 hónap

A halak az országos horgászrendtől eltérő élve szállítása: 3 hónap

Műtárgyról (zsilip), vagy bármilyen vízi járműről folytatott horgászat: 3 hónap

Agresszív viselkedés: 3 hónap

A horgászhelyre előbb érkezett horgász zaklatása: 3 hónap

Hangoskodás a vízparton: 3 hónap

Engedély nélküli tűzrakás: 3 hónap

A horgászat időbeli korlátozásának be nem tartása 3 hónap

Halőrök munkájának akadályozása: 6 hónap

Éves viszonylatban a váltott területi jegyekhez a méretkorlátozással védett halra megállapított darabszám megfogása utáni horgászat: 6 hónap

Hallopás esetén szabálysértési eljárás megindítása és végleges kitiltás az adott vízterületről! A fentieken felül elkövetett vétségeknél súlyosabb szabálytalanságok elkövetése esetén, a halászati őr az országos horgászrend szerint jár el.

8, Elérhetőségek:

Kovács Tibor; Telefon: +36-30/ 40 01 243

Végvári Zoltán; Telefon: +36-70/ 70 39 980

Társadalmi halőrök:

Gazdig István; Telefon: +36-30/ 39 92 098

ifj. Horváth József; Telefon: +36-70/ 63 03 219 vagy +36-30/ 65 07 534

Grácz Ferenc; Telefon: +36-30/ 55 33 664

A Surdi Sporthorgász Egyesület:

E-mail: surdi.he@freemail.hu

             surdihorgasz@gmail.com

További információk a www.surdihorgasz.webnode.hu internetes oldalon.

Hivatásos halászati őr:

Elsődlegesen:  Cserfő György; Telefon: +36-30/34 84 964

Toplak Tibor; Telefon:+36-30/ 26 77 698 vagy +36-30/ 995 72 10

A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége:

Zalaegerszegi iroda; Telefon: +36-92/313396

E-mail: info@zalaihorgasz.hu

További információk: a www.zalaihorgasz.hu internetes oldalon.

 

 

Kapcsolat
E-mail: surdihorgasz@gmail.com

 

 

 

A www.surdihorgasz.webnode.hu  oldalt, a Surdi Sporthorgász Egyesület, valamint a Surdi Parktó mind szélesebb körben való megismertetéséért, népszerűsítéséért keltettük életre.

*************************************************

 

*************************************