Közhírré tétetik

- Éjszakai horgászat ....
- Horgászati tilalom ...
- Dél Zalai Horgászkupa 2015
- Horgászverseny ...
- Horgászati tilalom ...
- Pontytilalomról ....
- Felhívás  (01.31)
- Meghívó közgyűlésre
- Értesítés Engedélyek kiváltási lehetőségeiről
 
 
 
 
******************************************************************************************************************************************************************************

                                                                                                     Felhívás!


A Surdi Horgászegyesület vezetősége értesíti a Kedves horgásztársakat,hogy a surdi Park tó területén határozatlan időre megszünteti az éjszakai horgászjegy árusítását.Éjszakai horgászatot CSAK ÉVES TERÜLETI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐK gyakorolhatnak.
Az éjszakai horgászat szabályai nem változtak.
Éjszakai vendégjegy váltható,de CSAK ÉRVÉNYES TERÜLETI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ HORGÁSZ TÁRSASÁGÁBAN!
Megértésüket köszönjük.

 

egyéb információ:
Gazdig István alelnök
tel:30/3992098

 
 
******************************************************************************************************************************************************************************

K Ö Z L E M É N Y

HORGÁSZATI TILALOM

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt horgásztársakat, hogy 2015. június 26-tól 28-ig kerül megrendezésre a Canissa Modellező Egyesület szervezésében a Surdi Parktavon az egyesület modellező versenye.

Egybekötve  halállományunk időszerűvé vált gyógyszerezésével,  a közgyűlésen elhangzottak  alapján 2015. június 22-én (hétfő) 00.00 órától 2015. június 28-án (vasárnap) 24.00 óráig  A Surdi Parktavon HORGÁSZATI TILALOM lesz elrendelve.

 

Surd, 2015. június 18.

 

                                                                                                       H.E. elnöksége megbízásából

 
******************************************************************************************************************************************************************************
 
Dél Zalai Horgászkupa 2015
 
A Surdi Sporthorgász Egyesület szervezésében 2015. május 31-én (08:00 órától 12:00 óráig 4 óra időtartam) megtartott Dél Zalai Horgászkupa végeredménye:
 
Egyéni kategóriában:
 
Felnőtt:            
                       I. helyezett:                 Kovács Ferenc         Liszó Község HE                                5,06 kg
                      II. helyezett:                 Magyar Gáspár         Nagykanizsai Szúnyog HE                  4,2   kg
                     III. helyezett:                 Vékony Sándor         Liszó Község HE                                3,85 kg
 
Ifjúsági:
 
                       I. helyezett:                 Dömötör Dániel         Surd HE                                            0,32 kg
 
 
 
Gyermek:
 
 
 
                       I. helyezett:                Dezső Fanni               Surd HE                                            1,8  kg
                      II. helyezett:                Gerencsér Gergő         Surd HE                                           0,34 kg
                     III. helyezett:                Varga Márk                 Surd HE                                           0,33 kg
 
 
Csapat:
 
                      I. helyzetett:                Liszó Község HE                                                                8,27 kg
                      II. helyezett:                Nagykanizsai Szúnyog HE                                                        5,72 kg  
                     III. helyezett:                Miklósfai Új Út HE                                                              2,53 kg
 
A verseny legnagyobb hala:
 
                                                        Magyar Gáspár         Nagykanizsai Szúnyog HE                   2,2   kg
 
 
A verseny alatt kifogott halak 26,3 kg-ot nyomtak.
 
A versenyről készült fényképek a fényképgalériában a Dél Zalai Horgászkupa 2015 mappában találhatóak.                               
 
 

******************************************************************************************************************************************************************************

HORGÁSZVESENY

 

TISZTELT HORGÁSZTÁRS!

A Surdi Sporthorgász Egyesület ezúton hívja meg az Önt  a Surdi Parktavon megtartandó horgászversenyére.

A verseny ideje:                                 2015. május 31. (vasárnap) 08.00 órától 12.00 óráig

A verseny helye:                                Surdi Park-tó (Regisztráció, horgászhelyek sorsolása 07:00-07:45)

Használható felszerelés:                     - 1 tetszőleges szerelékkel szerelt horgászbot /második bot is legyen készenlétben a résztvevők számának függvénye/

                                                           - etetőanyag maximális mennyisége 2 kg.

Nevezni:                                            felnőtt,  ifjúsági és gyermek kategóriában lehet.
Nevezési díj: 

Felnőtt kategóriában:                                     2000 Ft

Ifjúsági kategóriában:                        1000 Ft 
Gyermek kategóriában:                      a nevezés díjtalan /részvétel csak felnőtt felügyeletével /
Eredményhirdetés:                             várhatóan 12.30.-kor.

Kérjük, hogy nevezési (regisztrációs) szándékát legkésőbb 2015. május 27-ig jelezni szíveskedjen, a versenyt követő maradási szándékával a surdihorgasz@gmail.com, vagy a surdihe.alelnok@gmail.com e-mail címekre, avagy Gazdig István +36303992098-as telefonszámára a minél emlékezetesebb versenyünk lebonyolítása érdekében.

Díjazásra kerül a kategória legeredményesebb horgásza, valamint a verseny legnagyobb hala is, továbbá a legeredményesebb csapat is. A versenyre nevezni a helyszínen csak az előzetesen regisztrált tagoknak van lehetősége.

Eredményhirdetést követően Egyesületünk ebéddel kedveskedik (egytálétel), ezt követően kötetlen szabadprogram, mely magába foglalja a tó Ny-i oldalán található sütőhely felavatását is.

Részvételére feltétlenül számítunk.

A versenyhez sok sikert, teli szákot kívánnak a szervezők.

 

Surd, 2015. május 20                                                                     Kovács Tibor

                                                                                              Surdi Sporthorgász Egyesület

 
 
******************************************************************************************************************************************************************************
HORGÁSZATI TILALOM
 
Az egyesület vezetősége ezúton értesíti tagjait, valamint a napi területi engedéllyel (napijegy) horgászó sporttársakat, hogy a 2015. május 31-én (vasárnap) megrendezésre kerülő horgászverseny miatt 00.00 órától 24.00 óráig a Surdi Parktavon horgászati tilalom lesz elrendelve!
 
 
 
******************************************************************************************************************************************************************************
TÁJÉKOZTATÁS

 

A Surdi Sporthorgász Egyesület a közgyűlésen elhangzottak megerősítéseként  ezúton tájékoztatja a Tisztelt horgásztársakat, hogy a Surdi Park-tó tekintetében 2015 évben a pontytilalom a tavalyi (2014) pozitív elbírálásnak köszönhetően eltörlésre került!!

 
 
 
 
******************************************************************************************************************************************************************************
 

FELHÍVÁS !!!

Tájékoztatom a Tisztelt horgásztársakat, hogy a 2013 évi CII. törvény ( a halgazdálkodásról, és a hal védelméről), továbbiakban (Hhvtv.), továbbá 133/2013 VM rendelet (a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról) hatályos szabályozásai értelmében a 2014.évben kiadott állami horgászjegyek érvényességi ideje 2015 január 31-én lejár. Továbbá a kiadott fogási naplók leadási határideje: ( Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót a horgász legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. ) 2015. február 28.  így a két időpont közötti időbeli eltérés eredménye, hogy az új horgászait iratok kiváltása,csak a fogási napló leadását követően lehetséges.

Felhívjuk a Tisztelt Horgásztársak figyelmét, hogy a határidőn túl leadott, hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén is kiadható az állami horgászjegy, ebben  esetben az állami horgászjegy díja a Hhvtv. szerinti díjmentességben nem részesülő személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg. Egyesületünk az emelt díjú  jegyváltás tényéről köteles feljegyzést készíteni és elszámolásában tájékoztatni az illetékes halgazdálkodási hatóságot.

A mihamarabbi szenvedélynek hódolás érdekében kérjük a fogási naplók mielőbbi leadását a következő helyeken:

 

-          SÜSÜ presszó

-          Horváth József titkár Úrnál ( Surd, Újtelep u. 16)  / személyesen vagy postaláda/.

-          Szúnyog horgászbolt Nagykanizsa (nagykanizsai tagok részére)

A mielőbbi értesítések, és újdonságok közlése érdekében kérjük, hogy a mobiltelefonszámok, valamint az e-mail címek változásáról a 70/703-9980 telefonszámon, valamint a surdihorgasz@gmail.com címen jelezni szíveskedjenek a horgásztársak.

 

Surd, 2015-01-31

 

                                                                                                          Végvári Zoltán

                                                                                           H.E. vezetőségének megbízásából

                                                                                                   surdihorgasz@gmail.com
 
******************************************************************************************************************************************************************************
 

MEGHÍVÓ

A Surdi Sporthorgász Egyesület évi rendes tagi közgyűlésére

 

A közgyűlés helye, és ideje:

2015. március 21  napján  16 óra 30 perckor a Surdi Kultúrház (IKSZT)  Klubterme

Napirendi pontok:

-           A közgyűlés napirendjének elfogadása

-           Az Egyesület Elnökének 2014. évi beszámolója/ elfogadása

-           Az Egyesület Titkárának 2014. évi beszámolója/ elfogadása

-           Az Egyesület Alelnökének 2014. évi beszámolója/ elfogadása

-           A Fegyelmi Bizottság Elnökének 2014. évi beszámolója/ elfogadása

-           Éves költségvetés elfogadása

-           Jogszabályi változások ismertetése. Előadó: Végvári Zoltán

-           A vezetőség által megalkotott új tisztség, és betöltésére kijelölt személy megszavazása/elfogadása

-           Szünet

-           Új Fegyelmi bizottsági tag személyének kijelölése, és személyének elfogadása.

-           Hatályba lévő alapszabály módosítása.

-           Fegyelmi szabályzat ismertetése. Előadó: Gazdig István

-           Napi, heti fogási kvóta tisztázása.

-           Felvetések határozatba foglalása.

-           Egyéb, észrevételek, javaslatok, (határozatba nem kerülnek)

 

Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően, ismét mód nyílik a 2015.évi horgászjegyek megvételére.

Egyben tájékoztatom a Tisztelt Horgásztársat, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozat képtelen, az új közgyűlés időpontja: 2015 év  március  hó 21 nap 17 óra 00 perc a fenti helyszínen.

Ez esetben a megjelent szavazatra jogosult tagok létszámától függetlenül a közgyűlés határozatképes, ebből, adódóan a távolmaradó tagok számára az elfogadott határozatok kötelező érvényűek.

 

Egyben megkérjük a Tisztelt Horgásztársakat, hogy megjelenésükkor készüljenek a Jelenléti Ív aláírásával egy időben telefonos, illetve e-mail elérhetőségeik megadására.

 

 

                                                                                                          H.E. vezetősége

 

 
******************************************************************************************************************************************************************************

É R T E S Í T É S

Értesítem a Tisztelt Horgásztársakat, hogy a 2015. évre érvényes horgászati iratokat ( Állami Horgászjegy, Területi Engedély, Horgász Fogási Napló, tagsági díj, stb.) az alább felsorolt időpontokban van lehetőségük kiváltani

 

Április hónapban:

- 04-én

- 18-án

 

Május hónapban:

- 09-én

- 23-án

 

Június hónapban:

- 13-án

 

Július hónapban:

 

- 11-én

 

a SÜSÜ presszó emeleti helyiségben 15.00 órától 20.00 óráig.

 

                                                                                                                                                Végvári Zoltán

                                                                                  surdihorgasz@gmail.com

                                                                                                                                     H.E. elnöksége megbízásából

 

 

******************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

A www.surdihorgasz.webnode.hu  oldalt, a Surdi Sporthorgász Egyesület, valamint a Surdi Parktó mind szélesebb körben való megismertetéséért, népszerűsítéséért keltettük életre.

*************************************************

 

****************************************