Meghívó közgyűlésre

2015.03.08 06:50

MEGHÍVÓ

A Surdi Sporthorgász Egyesület évi rendes tagi közgyűlésére

 

A közgyűlés helye, és ideje:

2015. március 21  napján  16 óra 30 perckor a Surdi Kultúrház (IKSZT)  Klubterme

Napirendi pontok:

-           A közgyűlés napirendjének elfogadása

-           Az Egyesület Elnökének 2014. évi beszámolója/ elfogadása

-           Az Egyesület Titkárának 2014. évi beszámolója/ elfogadása

-           Az Egyesület Alelnökének 2014. évi beszámolója/ elfogadása

-           A Fegyelmi Bizottság Elnökének 2014. évi beszámolója/ elfogadása

-           Éves költségvetés elfogadása

-           Jogszabályi változások ismertetése. Előadó: Végvári Zoltán

-           A vezetőség által megalkotott új tisztség, és betöltésére kijelölt személy megszavazása/elfogadása

-           Szünet

-           Új Fegyelmi bizottsági tag személyének kijelölése, és személyének elfogadása.

-           Hatályba lévő alapszabály módosítása.

-           Fegyelmi szabályzat ismertetése. Előadó: Gazdig István

-           Napi, heti fogási kvóta tisztázása.

-           Felvetések határozatba foglalása.

-           Egyéb, észrevételek, javaslatok, (határozatba nem kerülnek)

 

Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően, ismét mód nyílik a 2015.évi horgászjegyek megvételére.

Egyben tájékoztatom a Tisztelt Horgásztársat, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozat képtelen, az új közgyűlés időpontja: 2015 év  március  hó 21 nap 17 óra 00 perc a fenti helyszínen.

Ez esetben a megjelent szavazatra jogosult tagok létszámától függetlenül a közgyűlés határozatképes, ebből, adódóan a távolmaradó tagok számára az elfogadott határozatok kötelező érvényűek.

 

Egyben megkérjük a Tisztelt Horgásztársakat, hogy megjelenésükkor készüljenek a Jelenléti Ív aláírásával egy időben telefonos, illetve e-mail elérhetőségeik megadására.

 

 

                                                                                                          H.E. vezetősége