Közgyűlési meghívó

2019.03.07 09:28

MEGHÍVÓ

A Surdi Sporthorgász Egyesület évi rendes tisztújító tagi közgyűlésére

 

A közgyűlés helye, és ideje:

2019. március 21  napján  17 óra 00 perckor a Surdi Kultúrház (IKSZT)  Klubterme

Napirendi pontok:

-           A közgyűlés napirendjének elfogadása

-           Az Egyesület Elnökének 2018. évi beszámolója/ elfogadása

-           Az Egyesület Titkárának 2018. évi beszámolója/ elfogadása

-           Az Egyesület Alelnökének 2018. évi beszámolója/ elfogadása

-           A Fegyelmi Bizottság Elnökének 2018. évi beszámolója/ elfogadása

-           Jogszabályi változások, fogási adatok ismertetése.

 

                                                 Szünet

           

-           2019 évi tervek, feladatok

-           Felvetések határozatba foglalása.

-           Egyéb, észrevételek, javaslatok, (határozatba nem kerülnek)

 

Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően, ismét mód nyílik a 2019.évi horgászjegyek megvételére, csak azon horgásztársaknak, akik 2018-évi fogási naplójukat 2019.02.28-ig leadták, valamint élő horgászkártya regisztrációval rendelkeznek.

Egyben tájékoztatom a Tisztelt Horgásztársat, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, az új közgyűlés időpontja: 2019 év március hó 21 nap 17 óra 30 perc a fenti említett helyszínen.

Ez esetben a megjelent szavazatra jogosult tagok létszámától függetlenül a közgyűlés határozatképes, ebből, adódóan a távolmaradó tagok számára az elfogadott határozatok kötelező érvényűek.

 

Egyben megkérjük a Tisztelt Horgásztársakat, hogy megjelenésükkor készüljenek a Jelenléti Ív aláírásával egy időben telefonos, illetve e-mail elérhetőségeik megadására.

 

Surd, 2019. 03. 02.

 

                                                                                                         

H.E. vezetősége