Közgyűlési meghívó ....

2017.02.03 17:33

A Surdi Sporthorgász Egyesület  ezúton hívja meg tagjait évi  rendes közgyűlésére az alábbi "forgatókönyv" menetével.

 

MEGHÍVÓ

A Surdi Sporthorgász Egyesület évi rendes tagi közgyűlésére

 

A közgyűlés helye, és ideje:

2017. február 25  napján  09 óra 00 perckor a Surdi Kultúrház (IKSZT)  Klubterme

Napirendi pontok:

-           A közgyűlés napirendjének elfogadása

-           Az Egyesület Elnökének 2016. évi beszámolója/ elfogadása

-           Az Egyesület Titkárának 2016. évi beszámolója/ elfogadása

-           Az Egyesület Alelnökének 2016. évi beszámolója/ elfogadása

-           A Fegyelmi Bizottság Elnökének 2016. évi beszámolója/ elfogadása

-           Éves költségvetés elfogadása

-           Szünet

-           Jogszabályi változások, fogási adatok ismertetése.

-           Felvetések határozatba foglalása.

-           Egyéb, észrevételek, javaslatok, (határozatba nem kerülnek)

 

Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően, ismét mód nyílik a 2017.évi horgászjegyek megvételére,csak azon horgásztársaknak, akik 2016-évi fogási naplójukat 2017.01.31-ig leadták.

Egyben tájékoztatom a Tisztelt Horgásztársat, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozat képtelen, az új közgyűlés időpontja: 2017 év február  hó 25 nap 09 óra 30 perc a fenti helyszínen.

Ez esetben a megjelent szavazatra jogosult tagok létszámától függetlenül a közgyűlés határozatképes, ebből, adódóan a távolmaradó tagok számára az elfogadott határozatok kötelező érvényűek.

 

Egyben megkérjük a Tisztelt Horgásztársakat, hogy megjelenésükkor készüljenek a Jelenléti Ív aláírásával egy időben telefonos, illetve e-mail elérhetőségeik megadására.

 

Surd, 2017. 02. 03.

 

                                                                                                         

H.E. vezetősége