Felhívás

2015.01.31 15:48

FELHÍVÁS !!!

Tájékoztatom a Tisztelt horgásztársakat, hogy a 2013 évi CII. törvény ( a halgazdálkodásról, és a hal védelméről), továbbiakban (Hhvtv.), továbbá 133/2013 VM rendelet (a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról) hatályos szabályozásai értelmében a 2014.évben kiadott állami horgászjegyek érvényességi ideje 2015 január 31-én lejár. Továbbá a kiadott fogási naplók leadási határideje: ( Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót a horgász legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. ) 2015. február 28.  így a két időpont közötti időbeli eltérés eredménye, hogy az új horgászait iratok kiváltása,csak a fogási napló leadását követően lehetséges.

Felhívjuk a Tisztelt Horgásztársak figyelmét, hogy a határidőn túl leadott, hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén is kiadható az állami horgászjegy, ebben  esetben az állami horgászjegy díja a Hhvtv. szerinti díjmentességben nem részesülő személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg. Egyesületünk az emelt díjú  jegyváltás tényéről köteles feljegyzést készíteni és elszámolásában tájékoztatni az illetékes halgazdálkodási hatóságot.

A mihamarabbi szenvedélynek hódolás érdekében kérjük a fogási naplók mielőbbi leadását a következő helyeken:

 

-          SÜSÜ presszó

-          Horváth József titkár Úrnál ( Surd, Újtelep u. 16)  / személyesen vagy postaláda/.

-          Szúnyog horgászbolt Nagykanizsa (nagykanizsai tagok részére)

A mielőbbi értesítések, és újdonságok közlése érdekében kérjük, hogy a mobiltelefonszámok, valamint az e-mail címek változásáról a 70/703-9980 telefonszámon, valamint a surdihorgasz@gmail.com címen jelezni szíveskedjenek a horgásztársak.

 

Surd, 2015-01-31

 

                                                                                                          Végvári Zoltán

                                                                                           H.E. vezetőségének megbízásából

                                                                                                   surdihorgasz@gmail.com